Nhạc Trữ Tình

Tàu Đêm Năm Cũ Lưu Trúc Ly
Ly Rượu Mừng Tốp ca - Dư Anh
Đoạn Tuyệt Trang Anh Thơ
Màu Xanh Kỷ Niệm Lê Sang - Dương Hồng Loan
Chùa Tôi Diệu Đan
Lời Ru Của Đất Kim Thoa (Hoa Hậu)
Ru Đời Đi Nhé Thiên An - Lệ Hồng
Nắng Thuỷ Tinh Thiên An - Lệ Hồng
Mưa Hồng Thiên An - Lệ Hồng
Tình Nhớ Thiên An - Lệ Hồng
Ướt Mi Thiên An - Lệ Hồng
Phôi Pha Thiên An - Lệ Hồng