Nhạc Trữ Tình

Thành Phố Buồn Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Dáng Đứng Sa Mu Lan Anh - Lê Anh Dũng
Sông quê 2 VŨ HẢI - Tú Sương
Nhành Mai Xuân Huỳnh Thái Sang
Thu Sầu Hồng Quyên
Bến Cũ Đò Xưa Ngô Quốc Linh
Nghèo Hoàng Minh Thắng
Phận Nghèo Tuấn Quang
Sông Quê 2 Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Dòng đời Khả Tú
Đoạn Tuyệt Bảo Hưng - Như Hoa