Nhạc Trữ Tình
Chiếc xuồng Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Người Đưa Đò Vũ Phong Sơn
Ướt Mi Thái Bảo
Vợ Tôi Khắc Quốc Hải
Hai Mùa Mưa Quốc Vũ
Về Quê Ăn Tết Mai Yến Chi
Lòng Quyết Tâm Tina Ngọc Nữ
Ngại Ngùng Ngô Quốc Linh