Nhạc Trữ Tình

Thiền Cửa Phật Thích Trung Đạt
Thương mẹ Ngân Tâm
Đêm tạ từ Dương Ngọc Thái - Lâm Vũ
Cỏ Úa Quốc Cường
Đêm Tâm Sự Khưu Huy Vũ - Đông Đào
Về Thăm Quê Hương Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Đêm Cuối Tình Yêu Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Huỳnh Bá Thanh