Nhạc Trữ Tình

Nỗi Buồn Gác Trọ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tình Lạnh. Sơn Hạ
Qua Cơn Mê Hương Ngọc Vân
Chiều Nhớ Huỳnh Nhật Huy
Ngại Ngùng Lâm Chấn Huy
Cô Tư Bến Phà Tuyết Vân Hà
Anh ở Đầu Sông Em Cuối Sông Hồ Quang Lộc - Diễm Quỳnh
Đò Về Bến Mới Đinh Quốc Cường