Nhạc Trữ Tình

LK Người Yêu Cô Đơn Ân Thiên Vỹ - Lưu Quang Bình
Tình cha VŨ HẢI
Tội tình Hoàng Hải Đăng
Gà Mái Tống Sỹ Đông
Chuyện Ba Người V.A - Kim Thư
Đoạn tái bút Hoàng Hải Đăng
Kiếp Hồng Nhan Hồng Phượng
Khúc Chiều Thu Quốc Quốc
Phôi Pha Thiên An - Lệ Hồng