Nhạc Trữ Tình

Việt Nam Cố Lên Hoàng Hồ Ngọc Hải
Đường Tình Đôi Ngã Thanh Ngân - Thiên Vũ
Phượng Buồn Quỳnh Như
Lan Và Điệp 4 Quách Tuấn Du - Ngọc Sơn
Em Quên Điệu Lý Tình Quê Dương Ngọc Thái - Lâm Chí Khanh
Bông mù u Trang Anh Thơ
Đêm Tạ Từ Lê Sang - Tony Tèo
Chắc Gì Thảo My