Nhạc Trữ Tình

Bài Ca Xây Dựng Đông Quân - Trương Bảo Như
Neo Đậu Bến Quê Dương Nghi Đình
Sao Em Nỡ Đành Quên Đàm Vĩnh Hưng
Trang Nhật Ký Nguyễn Thành Viên
Mẹ Tân Cổ Khưu Thúy
Trộm Nhìn Nhau Lưu Chí Vỹ - Phan Anh Quân
Mẹ Quê Du Trần
Giọt Lệ Sầu Hàn Thái Tú
Biển Nhớ Quang Dũng
Sóc Sờ Bai Sóc Trăng Trần Thu Thảo
Ngợi ca quê hương em Dương Hồng Loan