Nhạc Trữ Tình

Đường Xưa Tuấn Quang
Đoạn Buồn Đêm Mưa Minh Luân - Trường Sang
Chiều Cuối Tuần Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Giận nhau một tuần Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Nghèo mà có tình Trường Sơn
Hoàng Hôn Màu Tím Ngô Quốc Linh
Căn Nhà Màu Tím Hồng Quyên - Puol Lê
Tình Lúa Duyên Trăng Ngọc Kiều Oanh - Phi Đằng