Nhạc Trữ Tình

Nửa Đêm Ngoài Phố Cẩm Thu - Phillip Nam
Màu Hoa Bí Khưu Huy Vũ
Chiều Cuối Tuần Lâm Bảo Phi - Phước Lộc
Đừng Nói Xa Nhau Như Ý - Sha Băng
Bông Ô Môi Dương Ngọc Thái - Dương Hồng Loan
Bội Bạc Cao Sỹ Hùng
Duyên Phận Ân Thiên Vỹ
Tình Nhớ Thiên An - Lệ Hồng
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Lê Tiến Ngọc