Nhạc Trữ Tình

Nắng Muộn Trần Thu Hà
Hết Phạm Trưởng
Ca Dao Tình Mẹ Ngọc Kiều Oanh
Dòng Đời Ngô Quốc Linh
Ba Quan Mời Trầu Bảo Ngoan - Phạm Lực
Đoạn Tuyệt Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Ru Lại Câu Hò Trần Thu Thảo
Tình Em Tháp Mười Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Vì Có Khi Đôi Tay

Manbo - Laye

03
bac trang tinh doi

Châu Việt Cường

04
Đổi Thay

Lưu Ánh Loan

05
Nâng Chén Tiêu Sầu

Bích Phương

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

04