Nhạc Trữ Tình

Lá Thư Cuối Cùng Đoàn Việt Phương
Đường tình đôi ngã VŨ HẢI - Lý Diệu Linh
Sóc sờ bai Sóc Trăng Lương Tấn Đạt
Bài ca Tết cho em Cao Hoàng Nghi
Cơn mê tình ái Trường Sơn
Em Gái Quê Hiền Ngân
Tình Lỡ Cao Hoàng Nghi
Tình Mẹ Lưu Ánh Loan
Gã si tình Yến Quỳnh
Mẹ Hoàng Duy