Nhạc Việt
Khóc Thầm Bảo Trung
Khấn Cầu Mưa Keeng Studio
Xuân Định Ước Hana Cẩm Tiên - Khánh Ân
Xuân Định Ước Beat Hana Cẩm Tiên - Khánh Ân
Ai cho tôi tình yêu Lưu Nhật Hào
Hoa Nở Về Đêm Phương Anh Bolero
Có Lẽ Tôi Cô Đơn Hoàng Kỳ Nam - Aaron Hoàn
Quên Anh Em Làm Được Trương Linh Đan
Đắng Môi Phạm Trưởng