Nhạc Trữ Tình
Nâng Tâm Hồn Lên Chúa Linh Mục Quang Lâm
Dạ Khúc Gió Đàm Vĩnh Hưng
Vì Trong Nghịch Cảnh Huy Thái - Tuyết Vân Hà
Tuổi Đá Buồn Ngô Lan Hương
Dòng đời Huy Thái
Hiu Hắt Đời Nhau Quách Thành Danh
Đường Về Hai Thôn Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Cơn Say Và Cuộc Đời Trần Nguyên Thắng
Chiếc Lá Thu Phai Thiên An - Lệ Hồng