Nhạc Trữ Tình

Trái Tim Rơi Lệ Phương Tử Long - Tâm Duyên
Chuyện Một Người Đi Trang Mỹ Dung - Tuấn Khương
Tình Yêu Chúa Tina Ngọc Nữ
Phận Cơ Hàn Đông Nguyễn
Niềm Tin Nơi Chúa Linh Mục Quang Lâm
Ước Hẹn Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Bên Lòng Chúa Yêu Linh Mục Quang Lâm
Nước Mắt Mẹ Hiền Ngô Quốc Linh - Khánh Duy Khương
Phải Lòng Con Gái Bến Tre Quỳnh Như - Kha Thi