Nhạc Trữ Tình

Người Chồng Xa Xứ Thiên Hương - Minh Luân
Niềm Tin Nơi Chúa Linh Mục Quang Lâm
Trang Nhật Ký Trương Phi Hùng
Hương Tình Cũ Trương Phi Hùng
Mộng Sầu Trương Phi Hùng
Chiếc Bánh Bò Trương Phi Hùng
Hương Tình Cũ Diễm Thùy
Xót Xa Cao Sỹ Hùng
Xuân Quê Hương 2 Đông Quân - Diễm Thùy