Nhạc Trữ Tình

Nhạt Nắng VŨ HẢI
Gõ cửa VŨ HẢI - Chế Khanh
Pháo hồng ngày cưới VŨ HẢI - Chế Khanh
Tình Yêu Bolero Quỳnh Như
Xin đừng trách đa đa VŨ HẢI - Lý Diệu Linh
Tình cha Thanh Tuấn - VŨ HẢI
Than Trai Hai Vo Dương Ngọc Thái
Loi ta tu VŨ HẢI
Vó ngựa trên đồi cỏ non Trung Hậu - Khang Lê
Gởi Cố Nhân Đôi Lời Hương Lan - Ngọc Sơn