Nhạc Trữ Tình

Mùa Thu Cho Em Đàm Vĩnh Hưng
Em Đi Đàm Vĩnh Hưng
Chôn Sâu Tình Cũ Mạnh Quỳnh
Mẹ từ bi Mai Tuấn
Vùng Lá Me Bay Hoàng Châu
Mưa Trên Phố Huế Ngô Quốc Linh
Xót Xa Phương Thanh
Lan Và Điệp 4 Hương Ngọc Vân
Tiến Thoái Lưỡng Nan Thanh Lam - Quốc Trung
Đón Mẹ Lên Chùa Bùi Tuyết Mai