Nhạc Trữ Tình

Cõi Nhớ Quỳnh Như
Xe Ôm Phi Bằng
Đêm Tâm sự Quang Đại - THU TRANG MC
Giận Em Bằng Cường
Vu Lan nhớ mẹ Phương Lan
Duyên quê Ái Xuân
Bội Bạc Diệu Thắm
Lênh Đênh Phận Kiều Hồng Hạnh Bolero
Đoạn Buồn Đêm Mưa Minh Luân - Trường Sang
Bài Ca Tự Do Mỹ Linh - Hà Lê