Nhạc Trữ Tình

Ăn Năn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Con Thương Mẹ Lắm Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Chút Kỷ Niệm Buồn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Trả Lại Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Đoạn Tái Bút Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Buồn Trong Kỷ Niệm Hồng Hạnh Bolero
Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên Thiên An - Lệ Hồng
Phận Bạc Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Chiều Cuối Tuần Hồng Hạnh Bolero
Mùa Xuân Xa Quê Hồng Hạnh Bolero