Nhạc Trữ Tình

Xin đừng trách đa đa VŨ HẢI - Lý Diệu Linh
Giờ Xa Lắm Rồi Lê Sang - Dương Hồng Loan
Tình ca đã qua 2 Nguyễn Đình Chương
Thói đời Đình Phước
Tình quê sông nước Khánh Duy - Phương Dung
Người Đã Quên Thạch Thảo
Rước Dâu Miệt Vườn Đông Dương - Mai Lệ Quyên
Chiều Cuối Tuần Lê Tiến Ngọc