Nhạc Trữ Tình

Ngậm Ngùi Trung Quang
Mình Còn Thương Nhau Thúy Hằng Hana
Nhớ Về Em Hồng Phượng - Tuấn Quang
Duyên Kiếp Phương Thùy - Phước Lộc
Tình như mây khói Quách Tuấn Du
Tự Tình Khánh Trang
Ngại Ngùng Lâm Chấn Huy