Nhạc Việt
Vụt Tan JustaTee - Soobin Hoàng Sơn
Tân Cổ Hờn Ghen Kim Tử Long - Ngọc Huyền
Nhớ người hay nhớ Châu Đăng Khoa - Khói
ta tro ve Jimmy Nguyễn
Mơ Hoa Anh Thơ
Còn Nguyên Vết Thương Sâu Quách Tuấn Du - Mai Quốc Việt
Vì Khi Đã Yêu Vũ Duy Khánh - Thùy Chi