Nhạc Việt
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Yêu Đơn Phương Bằng Cường - Kim Tiểu Phương
Tạ Tình Việt Hoà
Căn nhà dĩ vãng Võ Như Loan
Quỳnh Hồ Quỳnh Hương
Hận Đời Lâm Chu Min
Vầng Trăng Khóc Khánh Ngọc
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05