Nhạc Trữ Tình

Bến sông buồn Lương Tấn Đạt
Tiền Cẩm Loan
Anh Sáu Về Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
Chút Kỷ Niệm Buồn Trang Anh Thơ - Nguyên Sang
Cho Vừa Lòng Em Đàm Vĩnh Hưng
Bé Bầu Vợ Tui Trương Y Du
Lòng Mẹ Lê Sang
Vọng kim lang Giáng Tiên
Qua Cơn Mê Khánh Bình - Hồng Quyên
Mình Ơi Tuyết Vân Hà