Nhạc Trữ Tình

Ai ra xứ Huế Đang cập nhật
Ba Tháng Tạ Từ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Chuyện Buồn Ngày Xuân Phi Nhung - Võ Thanh Linh
Hoa Cài Mái Tóc Hoàng Công Danh
Mưa Qua Lối Buồn Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tình ca đã qua 4 Nguyễn Đình Chương
Chót Lưỡi Đầu Môi Ánh Tuyết - Huy Thái
Tình ca đã qua 8 Nguyễn Đình Chương
Tình ca đã qua 6 Nguyễn Đình Chương
Xin Cho Tôi Đàm Vĩnh Hưng