Nhạc Việt
Đan Áo Mùa Xuân Lưu Ánh Loan
Nhớ người hay nhớ Châu Đăng Khoa - Khói
Em Có Phiền Không Nam Kun - Thai Dinh
Phượng Hồng Tuấn Quang
Câu chuyện đầu năm Lâm Temboys - Ôn Bích Hà
Tựa Vào Vai Anh Khánh Phương
Trái tim em có anh Lâm Hùng - Vũ Trâm Anh
Vụt Tan JustaTee - Soobin Hoàng Sơn
Lạc Đường Phạm Trưởng
Vợ Là Nhất Lê Bảo Bình