Nhạc Trữ Tình

Tình kỹ nữ Dương Thanh Sang
Sầu Tím Thiệp Hồng Trang Anh Thơ - Lưu Phúc Nguyên
Nhật Ký Đời Tôi Đàm Vĩnh Hưng
Hương tình muộn Quốc Đại - Mỹ Hạnh
Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái