Nhạc Hàn

Bad Boy Big Bang
OK B1A4
Thế Nhé Anh (Remix) Trương Quỳnh Anh
Leontjewa: July Youngsuh Noh
It's A Survival Choi Sae Mi
Fading Joori
DARLIN Kim Chi Sun
Pass Jewelry
Happy New Year, Mi-so KWUN - Hyun-Jeong
Crying Keyboardist KWUN - Hyun-Jeong
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

03
Đi Về Nhà

JustaTee - Đen

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07