Nhạc Trữ Tình

Thuở Ấy Có Em Đàm Vĩnh Hưng
Hạ Thương Bảo Nguyên
Duyên Kiếp Quang Thành
Đêm Tâm Sự Hồ Quỳnh Hương
Duyên Phận Hồng Phấn
Câu Chuyện Đầu Năm Hồ Quỳnh Hương
Thao Thức Vì Em Lê Thu Uyên
Tiễn biệt Chí Trương
Thói Đời Lương Thế Minh
Trang Nhật Ký Trương Phi Hùng
Lan Và Điệp 4 Quách Tuấn Du - Ngọc Sơn
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05