Nhạc Trữ Tình

Chị Tôi Thanh Hoa
Ngày đá đơm bông Trung Hậu - Khang Lê
Tình Bơ Vơ Nguyễn Hồng Ân
Sa mưa giông Hữu Thọ
Mật Đắng Lý Thu Thảo - Bằng Chương
Tình Dại Khờ Nguyễn Thành Viên
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

01
Hungarian sonata

Nhạc không lời

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Lại Down

KIXX - DYOR

06