Nhạc Trữ Tình

Nhìn Đời Mà Sống Khánh Duy Khương
Duyên tình đắng cay Đoàn Minh - Đinh Thiên Hương
Kiếp Đam Mê. Lưu Chí Vỹ
Tôi Vẫn Nhớ Thành Lê - Lê Anh Dũng
Nghĩ Về Cha Đàm Vĩnh Hưng
Nỗi Niềm Của Mây Thích Trung Đạt
Lan Và Điệp 4 Trịnh Nam Phương
Trúc Đào Nhiều ca sĩ