Nhạc Trữ Tình

Đêm Đông Nguyễn Hiền
Đời Tôi Cô Đơn Nguyễn Hiền
Đêm Huyền Diệu Nguyễn Hiền
Ra Bờ Sông HamLet Trương
Hoa Nở Về Đêm Hà Thế Dũng - Nguyễn Hiền
Mơ Quê Huyen Trang Sao Mai 2013f
Nhìn Đời Mà Sống Khánh Duy Khương
Vo Dương Ngọc Thái
Thành Phố Buồn. Quách Tuấn Du
Hái hoa rừng cho em Mỹ Hương - Đông Nguyễn
Mien Trung Mau Chay Ruot Mem Dương Ngọc Thái
Quan Ngheo Ky Niem Dương Ngọc Thái - Thành Lê