Nhạc Trữ Tình

Quãng Ngãi Ta Về Đăng Anh - Thủy Hương
Lặng Thầm Hà Gia Phúc
Mãi Tìm Nhau Trần Xuân - Hồng Quyên
Trộm Nhìn Nhau Hàn Thái Tú
Tình Đơn Hoàng Mai Trang
Chờ Đông Quỳnh Như
Liên khúc 2 Sơn Hạ
Chung Vầng Trăng Đợi Đào Phi Dương - Cẩm Như