Nhạc Trữ Tình

Tình Thắm Duyên Quê Hương Ly - Phước Lộc
Tình Em Tháp Mười Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Mẹ Lê Sang
Chuyện Người Con Gái Hiền Thục - Khánh Hoàng
Nói Với Người Tình Mai Quốc Huy - Tuyết Vân Hà
Em gái miền Tây Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông
Đồi Thông Hai Mộ Đoàn Việt Phương
Ru Lại Câu Hò Trần Thu Thảo
Vọng Về Tim Bảo Nguyên
Sóc sờ bai Sóc Trăng Lương Tấn Đạt