Nhạc Trữ Tình

Hình Bóng Người Xưa Đào Phi Dương
Đèn Khuya (Tân Cổ) Quang Thành - Ngọc Giàu
Thuyền Về Bến Xưa Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Tôi Vẫn Cô Đơn Mạnh Đồng
Hỡi cô lái đò Dương Ngọc Thái
Thế Là Hết Đàm Vĩnh Hưng
Lạy Phật Dược Sư Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Xuân Ước Hẹn Lưu Ánh Loan
Vùng Lá Me Bay Lưu Ánh Loan