Nhạc Trữ Tình
Lk Biết đến bao giờ Trần Xuân - Đông Nguyễn
Khóc thầm Thùy Dương
Về quê ngoại Nguyễn Đoàn - Quỳnh Dung
Đừng Nói Xa Nhau Thế Anh - Đức Duy
Về Quê Cắm Câu Chung Tử Long - Đào Phi Dương
Ba Quan Mời Trầu Bảo Ngoan - Phạm Lực
Đôi Mắt Người Xưa Đoàn Việt Phương - Thế Anh
Hãy quên anh Đàm Vĩnh Thanh
Bài Thánh Ca Buồn Đàm Vĩnh Hưng - Thái Châu
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Thế Anh - Phong Thái Phương
Bài thánh ca buồn Đàm Vĩnh Thanh
Lòng Mẹ Thế Anh - Giang Trường
Người Mang Tâm Sự Trần Nhật Quang