Nhạc Việt
Ngộ Ái Nị Huyền Thoại
Vẫn Ước Bằng Cường - Nipe
What's Your Name ? Nhiều ca sĩ
Anh Yêu Em Thanh Lam
Mi ngoan gót ngà Trần Hồng Kiệt
Giọt Lệ Sầu Dương Hồng Loan
Tiếng Dân Chài Nhiều ca sĩ
Người ấy và anh Long Bá Thích
Con bướm xuân Phương Nghi
Cánh Thiệp Đầu Xuân Trương Phi Hùng
Yêu Dấu Hà Tiên Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan