Nhạc Trữ Tình

Đoản Ca Xuân Đinh Quốc Cường
Ăn Năn Đặng Thế Luân - Ngọc Huyền
Khúc Ca Tình Sầu Hà My - Hoàng Công Danh
Bến Xưa Đăng Thuật
Miền Tây Quê Tôi Dương Nghi Đình
Xuân quê tôi Hữu Thọ - Mai Yến Chi