Nhạc Không Lời

Ru Con (New Ver.) Nsut Văn Vượng
Monalisa Quyền Văn Minh
Số Thuê Bao Beat Lê Chí Trung
Raindrop Vũ Đặng Quốc Việt
Chigao's Mirage Leopold Bergn
Be Still Andre Gagnon
Oil Rig August Fenger Janson
Drunk Lover (Beat) Bofie - KaloG