Nhạc Không Lời

Faded Peto
Angel Sings DJ Hoàng Anh
Khi Ta Già (Beat) Vicky Nhung - Vũ Thịnh
Bậu Ơi Đừng Khóc Vũ Đặng Quốc Việt
Hyaline Vũ Đặng Quốc Việt
Midnight Vũ Đặng Quốc Việt
Amar Entry Arjun Janya