Nhạc Việt

Chúa biết rõ Thiên Bảo
Ba Lời Thứ Tha Đan Trường
Duyên ta chỉ đây thôi Phát Huy T4 - Truzg
Để Cho Anh Khóc Vương Bảo Nam
Một Mình Nguyễn Hồng Ân
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Tình Yêu Bóng Đá Lương Viết Quang
Tình Cờ Nhiều ca sĩ
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

04
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06