Nhạc Trữ Tình
Hai Thằng Bạn Già Phương Tử Long - Huy Thái
Chuyện Hai Đứa Mình Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Lòng Mẹ 2 Đàm Vĩnh Hưng
Đám Cưới Nghèo Hoàng Tú Minh
Mưa Trên Quê Hương Hạnh Nguyên - Lâm Nhật Thanh
Xa Quê Nhớ Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Chúa Đã Gọi Con Linh Mục Quang Lâm
Lạnh Trọn Đêm Mưa Duy Cường Bolero