Nhạc Trữ Tình
Lại Nhớ Người Yêu Phương Anh Bolero
Tìm lại người xưa Long Nhật - Đăng Anh
Tình Cây Mía Lau (New Ver.) Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Chuyển Hóa Đông Nguyễn
Lan Và Điệp 4 Lưu Ánh Loan
Hoa mười giờ Kim Sa - VŨ HẢI
Màu xanh kỷ niệm VŨ HẢI - Tú Sương