Nhạc Trữ Tình
Tàu về quê hương Khánh Vy - Huỳnh Nhật Huy
Nhớ Mẹ Đông Nguyễn
Nếu Lòng Anh Muốn Quên Lưu Ánh Loan - Sơn Đăng
Lời Nguyện Đêm Giáng Sinh Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Bạc Liêu Hoài Cổ Hoàng Minh Thắng
Thành Tâm Kính Phật Dương Nghi Đình