Nhạc Trữ Tình

Tình Huế Ngô Quốc Linh
Tình lầm lỡ Khánh Du - Quý Bình
Vô Thường Trần Xuân
Hỡi Người Tình Phước Lộc
Sông quê Khánh Duy
Miền Tây quê tôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Bến Sông Buồn Dương Chấn Huy
Ra bờ sông Huỳnh Thật