Nhạc Trữ Tình

Tình Kỹ Nữ Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Hồng Nhan Dương Chấn Huy
Lk Trăm Nhớ Ngàn Thương Cẩm Ly - Quốc Đại
Thiên Ý Mai Tuấn
Tôi Yêu Người Tôi Xa Người Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Đêm Kỷ Niệm Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Hãy Quên Anh Lâm Hoài Phong