Nhạc Trữ Tình

Những Nỗi Buồn Không Tên 4 Lưu Ánh Loan - Hoàng Thế Dũng
Tình Kỹ Nữ Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Hoa Nở Về Đêm Đang cập nhật
Xuân Tươi Hạnh Phúc Nguyễn Duyên Quỳnh
Xuân Gõ Cửa Nguyễn Đình Chương
Nước Mắt Mẹ Hiền Ngô Quốc Linh - Khánh Duy Khương
Xin Còn Gọi Tên Nhau Huỳnh Nhật Đông