Nhạc Thiếu Nhi

Con cò be bé Bé Bào Ngư
Mèo Lười Suri Kim Anh
Mùa Xuân Ơi Ruby Bảo An
Mẹ Bé Tường Vy
Hỏi Mẹ Ruby Bảo An
Chú Nhím Thảo Nhi - Bé Nhật Lan Vy
Xuân Vui Bé Quang Nam
Tết Ơi Là Tết Ruby Bảo An
Way Back Home Ruby Bảo An
Bố Ơi Kể Chuyển Con Nghe Nguyễn Phi Hùng - Suri Kim Anh
Chuyện bên bờ ao Như Ý - Bé Bào Ngư