Nhạc Việt

Tình Yêu Hoa Gió Trương Thế Vinh
Hỡi tình ơi Châu Việt Cường
Con Về Bên Phật Trần Duy Hưng - Diệu Đan
Xuân Yêu Thương Lâm Chấn Huy
Vút bay Nhật Quốc - Tấn Quốc
Ngỏ Lời Hồng Phượng - Tuấn Quang
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Vì Có Khi Đôi Tay

Manbo - Laye

03
bac trang tinh doi

Châu Việt Cường

04
Đổi Thay

Lưu Ánh Loan

05
Nâng Chén Tiêu Sầu

Bích Phương

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

04