Nhạc Việt

Túp Lều Lý Tưởng Remix Đoàn Việt Phương
Khi Lỡ Yêu Hoàng Châu - Yến Khoa
Mang Sáo Qua Sông Khưu Huy Vũ - Phi Bằng
Chiều Bên Đồi Sim Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Sông Quê Mạnh Quỳnh - Uyên Trang
Cám Ơn Vợ Tống Gia Vỹ
Làm Cha Dương Trường Giang
Tiều Phu Trần Ngọc Bảo
Vẫn Mãi Cô Đơn Đan Trường